MG11 ROSE CL D1 20160915.121059.000 20160915.121059.000 20160915.121329.000 STC 1 DAP_Started 151 1. No Yes 3067808934. 0 - No No 0 UlmMode = "Normal" ; // UlmCarNomLvl = 4 ; // dBm UlmCarTstLvl = 0.0 ; // dB UlmCarSpecInv = No ; // UlmPrior = No ; // UlmTcSrc = "IP1 TC1" ; // UlmTcDataCoding = "NRZ-L" ; // UlmTcTceMode = "Normal" ; // UlmTcModIdx_Ana = 0.0000 ; // rad/V UlmTcModIdx_Dig = 1.000 ; // rad UlmTcMod = "PM on sub-carrier" ; // UlmTcRCBRateN = 1 ; // UlmTcRCBRateD = 8 ; // UlmTcSCBRateP = 100.00 ; // bit/s UlmTcSCBRateQ = 100.00 ; // bit/s UlmTcUnbalRatio = -15.0 ; // dB UlmTcSqWavSubc = No ; // UlmTcRCBRateSel = No ; // UlmTcRCIrrBRate = 2000.0000 ; // bit/s UlmTcSubF = 16000.000 ; // Hz UlmRampTime = 0.00 ; // s UlSweep_AllowTC = No ; // UlSweep_AllowRG = No ; // UlSweep_StartOffset = -10000 ; // Hz UlSweep_3LegRange = 10000 ; // Hz UlSweep_3LegRate = 500 ; // Hz/s UlSweep_3LegInitRate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_3LegDpPred = No ; // UlSweep_NumberOfLegs = 7 ; // UlSweep_Leg01EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg01Rate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_Leg01HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg02EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg02Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg02HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg03EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg03Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg03HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg04EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg04Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg04HoldDur = 180 ; // s UlSweep_Leg05EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg05Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg05HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg06EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg06Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg06HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg07EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg07Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg07HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg08EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg08Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg08HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg09EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg09Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg09HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg10EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg10Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg10HoldDur = 0 ; // s UlSweep_MulStopRate = 1000000 ; // Hz/s FreqUlmCarFrSel = "230MHz" ; // FreqUlmCarFrOffs = 405 ; // Hz FreqSpecInv = No ; // FreqUplkConv = 6938514000 ; // Hz FreqCoherTrs = Yes ; // FreqTR1 = 1 ; // FreqTR2 = 1 ; // FreqDnlkCF = 7168514405 ; // Hz FreqDnlkConv = 7098314000 ; // Hz FreqPnSatTrsType = "Transparent" ; // RgdPolarisation = "Combined" ; // RgdPhEst = 0.00 ; // T RgdPostProc = 1 ; // RgdExpCN0Avail = Yes ; // RgdExpCN0 = 50 ; // dBHz RgdCFrUnc = 100000 ; // Hz RgdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RgdCAcqMode = "FFT2" ; // RgdUseAcq = Yes ; // RgdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RgdCLpOrder = 2 ; // RgdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RgdTLpBw = 1.260 ; // Hz RgdTLPreSt = Yes ; // RgdTLp_ChgDel = "STEP" ; // D1Dur = 72000 ; // s D1SplPer = "1" ; // s D1MaxDs = 3600 ; // D1DSetKind = "CL" ; // D1Source = "RCD" ; // D2Dur = 72000 ; // s D2SplPer = "10" ; // s D2MaxDs = 360 ; // D2DSetKind = "CL" ; // D2Source = "RCD" ; // G1Dur = 72000 ; // s G1SplPer = 1.0 ; // s G1MaxDs = 3600 ; // G1DSetKind = "CL" ; // G1Source = "RCD" ; // G2Dur = 72000 ; // s G2SplPer = 10.0 ; // s G2MaxDs = 360 ; // G2DSetKind = "CL" ; // G2Source = "RCD" ; // MeDur = 72000 ; // s MeSplPer = 60 ; // s MeMaxDs = 60 ; // MeDSetKind = "CL" ; // OLDSetKind = "RS" ; // RgDur = 72000 ; // s RgSplPer = 1 ; // s RgMaxDs = 3600 ; // RgDSetKind = "CL" ; // RgToneF = 1061683.200 ; // Hz RgToneTxModInd = 0.700 ; // rad RgToneRxModInd = 0.2 ; // rad RgToneInteg = 1.0 ; // s RgToneSettl = 1.0 ; // s RgCodeModInd = "High&Low" ; // RgCodeMax = 14 ; // RgCodeInteg = 0.5 ; // s RgCodeRestart = Yes ; // RgCodeRepet = No ; // RgCodeChgTonePeak = Yes ; // RgDualRanging = "no" ; // RgDualSlaveIfms = "None" ; // Epd = 0.00 ; // s EpdDer = 0.000000000 ; // s/s EpdTime = "19700101.000000.000" ; // RgPnSignalType = "PN-T2B-Sine" ; // RgPnExtendedHarm = No ; // RgPnUpLkChipRate = No ; // RgPnUpLkRate_L = 8 ; // RgPnUpLkRate_K = 6 ; // RgPnExplChipRate = 2123366.400 ; // Hz RgPnAcqDurT4b = 1.0 ; // s RgPnAcqDurT2b = 1.0 ; // s RgPnRxInvertedCode = No ; // UCDur = 72000 ; // s UCMaxDs = 3600 ; // UCDSetKind = "Frequency" ; // StationId = "MG11" ; // MissionId = "ROSETTA" ; // SpacecraftId = "ROSE" ; // RcdPolarisation = "X" ; // RcdPhEst = 0.00 ; // T RcdPostProc = 1 ; // RcdExpCN0Avail = Yes ; // RcdExpCN0 = 46 ; // dBHz RcdCFrUnc = 100000 ; // Hz RcdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RcdCAcqMode = "FFT2" ; // RcdUseAcq = Yes ; // RcdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RcdCLpOrder = 2 ; // RcdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdEnableLowSnrExt = No ; // RcdTLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdTLpOrder = 2 ; // RcdTLpPhEst = "DD" ; // RcdTLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdSCLpFreq = 262144.00 ; // Hz RcdSCLpPreSt = Yes ; // RcdSCLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdSCLpModInd = 1.10 ; // rad RcdSCLpPhEst = "Decision directed" ; // RcdSCLpAcq = "None" ; // RcdSCLpBitNum = 1 ; // RcdSCLpBitDen = 6 ; // RcdSCLpSqWavSc = Yes ; // RcdSCLpSRateUsed = No ; // RcdSCLpSRate = 43690.67 ; // sps RcdSCLpDecodMode = "NRZ-L" ; // RcdSCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdPolarisation = "X" ; // ScdPhEst = 0.00 ; // T ScdPostProc = 1 ; // ScdExpCN0Avail = Yes ; // ScdExpCN0 = 40 ; // dBHz ScdCFrUnc = 50000 ; // Hz ScdCFrRateUnc = 200 ; // Hz/s ScdCAcqMode = "FFT2" ; // ScdUseAcq = No ; // ScdCLpNoBw = 300.0 ; // Hz ScdCLpOrder = 2 ; // ScdCLpPhEst = "RCD" ; // ScdCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdEnableLowSnrExt = No ; // ScdTLpBw = 0.00010 ; // fsr ScdTLpOrder = 1 ; // ScdTLpPhEst = "DD" ; // ScdTLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdModFormat = "NRZ/PM" ; // ScdModPRate = 1200000 ; // sps ScdModQRate = 100 ; // sps ScdModExpBalAv = No ; // ScdModExpBal = 1.0 ; // dB ScdModIChCoding = "NRZ-L" ; // ScdModQChCoding = "NRZ-L" ; // ScdMchPulse = No ; // ScdMchCosine = No ; // ScdMchExcBw = 50 ; // % GmdPolarisation = "X" ; // GmdPhEst = 0.00 ; // T GmdPostProc = 1 ; // GmdExpCN0Avail = Yes ; // GmdExpCN0 = 75 ; // dBHz GmdCFrUnc = 30000 ; // Hz GmdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s GmdCAcqMode = "Sweep" ; // GmdUseAcq = Yes ; // GmdCLpNoBw = 1000.0 ; // Hz GmdCLpOrder = 2 ; // GmdCLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdEnableLowSnrExt = No ; // GmdTLpBw = 0.00001 ; // fsr GmdTLpOrder = 2 ; // GmdTLpPhEst = "DD" ; // GmdTLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdBitRate = 10000000 ; // bit/s GmdModCoding = "NRZ-L swap'd" ; // GmdBTbSelection = "0.25" ; //
// Number SampleTime IntervalCount CarrierPhase Spurious DeltaDelay CarrLoopStatus 1 20160915.121059.000 203321999 2328387.01070 No 0 Locked 2 20160915.121100.000 220821999 2528792.00150 No -3.639634047334e-14 Locked 3 20160915.121101.000 238321999 2729196.99000 No 8.763102908614e-14 Locked 4 20160915.121102.000 255821999 2929601.98230 No -5.338948422584e-14 Locked 5 20160915.121103.000 273321999 3130006.97050 No 9.156275238099e-14 Locked 6 20160915.121104.000 290821999 3330411.96090 No 8.306618050474e-14 Locked 7 20160915.121105.000 308321999 3530816.95020 No 1.5129401287e-13 Locked 8 20160915.121106.000 325821999 3731221.93830 No 3.032211835062e-13 Locked 9 20160915.121107.000 343321999 3931626.93120 No 1.203509685792e-13 Locked 10 20160915.121108.000 360821999 4132031.92070 No 1.746289004061e-13 Locked 11 20160915.121109.000 378321999 4332436.91030 No 2.219319306833e-13 Locked 12 20160915.121110.000 395821999 4532841.90050 No 2.273851943862e-13 Locked 13 20160915.121111.000 413321999 4733246.88990 No 2.886381252017e-13 Locked 14 20160915.121112.000 430821999 4933651.87830 No 4.196404612702e-13 Locked 15 20160915.121113.000 448321999 5134056.86970 No 3.413944516614e-13 Locked 16 20160915.121114.000 465821999 5334461.86080 No 2.840732441407e-13 Locked 17 20160915.121115.000 483321999 5534866.85140 No 2.616267717261e-13 Locked 18 20160915.121116.000 500821999 5735271.84110 No 3.019548354943e-13 Locked 19 20160915.121117.000 518321999 5935676.82930 No 4.469070396215e-13 Locked 20 20160915.121118.000 535821999 6136081.81970 No 4.384105002249e-13 Locked 21 20160915.121119.000 553321999 6336486.80860 No 5.345381011872e-13 Locked 22 20160915.121120.000 570821999 6536891.79870 No 5.469663313991e-13 Locked 23 20160915.121121.000 588321999 6737296.79190 No 3.431713793432e-13 Locked 24 20160915.121122.000 605821999 6937701.77950 No 5.299732526059e-13 Locked 25 20160915.121123.000 623321999 7138106.77050 No 4.796269791145e-13 Locked 26 20160915.121124.000 640821999 7338511.75890 No 6.106293801422e-13 Locked 27 20160915.121125.000 658321999 7538916.75070 No 5.044835044975e-13 Locked 28 20160915.121126.000 675821999 7739321.74110 No 4.959869651008e-13 Locked 29 20160915.121127.000 693321999 7939726.73050 No 5.572398959164e-13 Locked 30 20160915.121128.000 710821999 8140131.72120 No 5.278184245132e-13 Locked 31 20160915.121129.000 728321999 8340536.71010 No 6.239460254756e-13 Locked 32 20160915.121130.000 745821999 8540941.70070 No 6.014996180202e-13 Locked 33 20160915.121131.000 763321999 8741346.69060 No 6.278777487704e-13 Locked 34 20160915.121132.000 780821999 8941751.68100 No 6.193812093738e-13 Locked 35 20160915.121133.000 798321999 9142156.67000 No 7.085338763068e-13 Locked 36 20160915.121134.000 815821999 9342561.66270 No 5.396135943977e-13 Locked 37 20160915.121135.000 833321999 9542966.65010 No 7.403653357191e-13 Locked 38 20160915.121136.000 850821999 9743371.64090 No 7.039689302865e-13 Locked 39 20160915.121137.000 868321999 9943776.63090 No 7.233722569259e-13 Locked 40 20160915.121138.000 885821999 10144181.62040 No 7.776501237936e-13 Locked 41 20160915.121139.000 903321999 10344586.61220 No 6.715043780673e-13 Locked 42 20160915.121140.000 920821999 10544991.60140 No 7.467071769416e-13 Locked 43 20160915.121141.000 938321999 10745396.59200 No 7.242606395677e-13 Locked 44 20160915.121142.000 955821999 10945801.58300 No 6.739143660764e-13 Locked 45 20160915.121143.000 973321999 11146206.57180 No 7.770170309866e-13 Locked 46 20160915.121144.000 990821999 11346611.56110 No 8.452447659131e-13 Locked 47 20160915.121145.000 1008321999 11547016.55240 No 7.739736903336e-13 Locked 48 20160915.121146.000 1025821999 11747421.54100 No 8.910262233026e-13 Locked 49 20160915.121147.000 1043321999 11947826.53190 No 8.476548838407e-13 Locked 50 20160915.121148.000 1060821999 12148231.52290 No 7.973086103493e-13 Locked 51 20160915.121149.000 1078321999 12348636.51370 No 7.609123348352e-13 Locked 52 20160915.121150.000 1095821999 12549041.50240 No 8.709898038564e-13 Locked 53 20160915.121151.000 1113321999 12749446.49330 No 8.276184643944e-13 Locked 54 20160915.121152.000 1130821999 12949851.48240 No 9.097961972981e-13 Locked 55 20160915.121153.000 1148321999 13150256.47380 No 8.315501876893e-13 Locked 56 20160915.121154.000 1165821999 13350661.46330 No 8.858280545569e-13 Locked 57 20160915.121155.000 1183321999 13551066.45450 No 8.215319130069e-13 Locked 58 20160915.121156.000 1200821999 13751471.44300 No 9.455593800052e-13 Locked 59 20160915.121157.000 1218321999 13951876.43400 No 8.952131065139e-13 Locked 60 20160915.121158.000 1235821999 14152281.42330 No 9.634409713588e-13 Locked 61 20160915.121159.000 1253321999 14352686.41300 No 1.003768970168e-12 Locked 62 20160915.121200.000 1270821999 14553091.40400 No 9.534228265949e-13 Locked 63 20160915.121201.000 1288321999 14753496.39450 No 9.379512232504e-13 Locked 64 20160915.121202.000 1305821999 14953901.38630 No 8.318054775242e-13 Locked 65 20160915.121203.000 1323321999 15154306.37540 No 9.139832104278e-13 Locked 66 20160915.121204.000 1340821999 15354711.36500 No 9.612861432662e-13 Locked 67 20160915.121205.000 1358321999 15555116.35510 No 9.737144059576e-13 Locked 68 20160915.121206.000 1375821999 15755521.34550 No 9.65217866561e-13 Locked 69 20160915.121207.000 1393321999 15955926.33520 No 1.00554586537e-12 Locked 70 20160915.121208.000 1410821999 16156331.32660 No 9.272998557612e-13 Locked 71 20160915.121209.000 1428321999 16356736.31730 No 8.978785142764e-13 Locked 72 20160915.121210.000 1445821999 16557141.30710 No 9.31231579056e-13 Locked 73 20160915.121211.000 1463321999 16757546.29520 No 1.083158782172e-12 Locked 74 20160915.121212.000 1480821999 16957951.28550 No 1.081637046886e-12 Locked 75 20160915.121213.000 1498321999 17158356.27670 No 1.017340905336e-12 Locked 76 20160915.121214.000 1515821999 17358761.26770 No 9.669946318447e-13 Locked 77 20160915.121215.000 1533321999 17559166.25840 No 9.3757329036e-13 Locked 78 20160915.121216.000 1550821999 17759571.24650 No 1.089500493476e-12 Locked 79 20160915.121217.000 1568321999 17959976.23760 No 1.032179415874e-12 Locked 80 20160915.121218.000 1585821999 18160381.22600 No 1.163181686983e-12 Locked 81 20160915.121219.000 1603321999 18360786.21780 No 1.057035941256e-12 Locked 82 20160915.121220.000 1620821999 18561191.20780 No 1.076439008059e-12 Locked 83 20160915.121221.000 1638321999 18761596.19990 No 9.49368330326e-13 Locked 84 20160915.121222.000 1655821999 18962001.18900 No 1.031546193148e-12 Locked 85 20160915.121223.000 1673321999 19162406.17750 No 1.155573530228e-12 Locked 86 20160915.121224.000 1690821999 19362811.16630 No 1.25867606522e-12 Locked 87 20160915.121225.000 1708321999 19563216.15800 No 1.159505123604e-12 Locked 88 20160915.121226.000 1725821999 19763621.14820 No 1.164958322348e-12 Locked 89 20160915.121227.000 1743321999 19964026.13860 No 1.15646191287e-12 Locked 90 20160915.121228.000 1760821999 20164431.12850 No 1.18284004362e-12 Locked 91 20160915.121229.000 1778321999 20364836.11720 No 1.29291764256e-12 Locked 92 20160915.121230.000 1795821999 20565241.10740 No 1.298370841303e-12 Locked 93 20160915.121231.000 1813321999 20765646.09810 No 1.268949499819e-12 Locked 94 20160915.121232.000 1830821999 20966051.08860 No 1.253478026393e-12 Locked 95 20160915.121233.000 1848321999 21166456.07980 No 1.189181884842e-12 Locked 96 20160915.121234.000 1865821999 21366861.06980 No 1.208584951645e-12 Locked 97 20160915.121235.000 1883321999 21567266.05940 No 1.255888014402e-12 Locked 98 20160915.121236.000 1900821999 21767671.04870 No 1.324115749328e-12 Locked 99 20160915.121237.000 1918321999 21968076.03960 No 1.280744539785e-12 Locked 100 20160915.121238.000 1935821999 22168481.03060 No 1.230398266293e-12 Locked 101 20160915.121239.000 1953321999 22368886.02060 No 1.249801592933e-12 Locked 102 20160915.121240.000 1970821999 22569291.01310 No 1.094831179082e-12 Locked 103 20160915.121241.000 1988321999 22769696.00140 No 1.232808254302e-12 Locked 104 20160915.121242.000 2005821999 22970100.99100 No 1.280111317059e-12 Locked 105 20160915.121243.000 2023321999 23170505.98100 No 1.299514643699e-12 Locked 106 20160915.121244.000 2040821999 23370910.97130 No 1.297993038331e-12 Locked 107 20160915.121245.000 2058321999 23571315.96220 No 1.254621568951e-12 Locked 108 20160915.121246.000 2075821999 23771720.95320 No 1.20427529546e-12 Locked 109 20160915.121247.000 2093321999 23972125.94200 No 1.307377830451e-12 Locked 110 20160915.121248.000 2110821999 24172530.93190 No 1.333756221038e-12 Locked 111 20160915.121249.000 2128321999 24372935.92170 No 1.3671091559e-12 Locked 112 20160915.121250.000 2145821999 24573340.91100 No 1.435337150663e-12 Locked 113 20160915.121251.000 2163321999 24773745.90250 No 1.350116077106e-12 Locked 114 20160915.121252.000 2180821999 24974150.89300 No 1.33464460368e-12 Locked 115 20160915.121253.000 2198321999 25174555.88390 No 1.2912731343e-12 Locked 116 20160915.121254.000 2215821999 25374960.87390 No 1.310676460939e-12 Locked 117 20160915.121255.000 2233321999 25575365.86330 No 1.371929391755e-12 Locked 118 20160915.121256.000 2250821999 25775770.85260 No 1.440157126681e-12 Locked 119 20160915.121257.000 2268321999 25976175.84360 No 1.38981085319e-12 Locked 120 20160915.121258.000 2285821999 26176580.83510 No 1.30459003947e-12 Locked 121 20160915.121259.000 2303321999 26376985.82540 No 1.303068434103e-12 Locked 122 20160915.121300.000 2320821999 26577390.81560 No 1.308521632847e-12 Locked 123 20160915.121301.000 2338321999 26777795.80640 No 1.272125227414e-12 Locked 124 20160915.121302.000 2355821999 26978200.79500 No 1.389177630464e-12 Locked 125 20160915.121303.000 2373321999 27178605.78780 No 1.213282544445e-12 Locked 126 20160915.121304.000 2390821999 27379010.77650 No 1.323359883547e-12 Locked 127 20160915.121305.000 2408321999 27579415.76710 No 1.30091360601e-12 Locked 128 20160915.121306.000 2425821999 27779820.75860 No 1.215692532454e-12 Locked 129 20160915.121307.000 2443321999 27980225.74880 No 1.221145991034e-12 Locked 130 20160915.121308.000 2460821999 28180630.73760 No 1.324248526026e-12 Locked 131 20160915.121309.000 2478321999 28381035.72770 No 1.336676788718e-12 Locked 132 20160915.121310.000 2495821999 28581440.72020 No 1.181706374867e-12 Locked 133 20160915.121311.000 2513321999 28781845.70920 No 1.2708590418e-12 Locked 134 20160915.121312.000 2530821999 28982250.70160 No 1.122863432061e-12 Locked 135 20160915.121313.000 2548321999 29182655.69000 No 1.25386570317e-12 Locked 136 20160915.121314.000 2565821999 29383060.68030 No 1.252344097803e-12 Locked 137 20160915.121315.000 2583321999 29583465.66880 No 1.376371564801e-12 Locked 138 20160915.121316.000 2600821999 29783870.66000 No 1.312075423251e-12 Locked 139 20160915.121317.000 2618321999 29984275.65120 No 1.247779281701e-12 Locked 140 20160915.121318.000 2635821999 30184680.64210 No 1.204408072157e-12 Locked 141 20160915.121319.000 2653321999 30385085.63160 No 1.258685939025e-12 Locked 142 20160915.121320.000 2670821999 30585490.62290 No 1.187414733527e-12 Locked 143 20160915.121321.000 2688321999 30785895.61180 No 1.283542464408e-12 Locked 144 20160915.121322.000 2705821999 30986300.60180 No 1.302945791047e-12 Locked 145 20160915.121323.000 2723321999 31186705.59260 No 1.266549385615e-12 Locked 146 20160915.121324.000 2740821999 31387110.58420 No 1.174353507947e-12 Locked 147 20160915.121325.000 2758321999 31587515.57330 No 1.256531110932e-12 Locked 148 20160915.121326.000 2775821999 31787920.56470 No 1.178285101324e-12 Locked 149 20160915.121327.000 2793321999 31988325.55200 No 1.386011776674e-12 Locked 150 20160915.121328.000 2810821999 32188730.54250 No 1.370540303248e-12 Locked 151 20160915.121329.000 2828321999 32389135.53380 No 1.299269357587e-12 Locked