MG11 ROSE CL D1 20160916.120741.000 20160916.120741.000 20160916.121011.000 STC 1 DAP_Started 151 1. No Yes 3067797583. 0 - No No 0 UlmMode = "Normal" ; // UlmCarNomLvl = 4 ; // dBm UlmCarTstLvl = 0.0 ; // dB UlmCarSpecInv = No ; // UlmPrior = No ; // UlmTcSrc = "IP1 TC1" ; // UlmTcDataCoding = "NRZ-L" ; // UlmTcTceMode = "Normal" ; // UlmTcModIdx_Ana = 0.0000 ; // rad/V UlmTcModIdx_Dig = 1.000 ; // rad UlmTcMod = "PM on sub-carrier" ; // UlmTcRCBRateN = 1 ; // UlmTcRCBRateD = 8 ; // UlmTcSCBRateP = 100.00 ; // bit/s UlmTcSCBRateQ = 100.00 ; // bit/s UlmTcUnbalRatio = -15.0 ; // dB UlmTcSqWavSubc = No ; // UlmTcRCBRateSel = No ; // UlmTcRCIrrBRate = 2000.0000 ; // bit/s UlmTcSubF = 16000.000 ; // Hz UlmRampTime = 0.00 ; // s UlSweep_AllowTC = No ; // UlSweep_AllowRG = No ; // UlSweep_StartOffset = -10000 ; // Hz UlSweep_3LegRange = 10000 ; // Hz UlSweep_3LegRate = 500 ; // Hz/s UlSweep_3LegInitRate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_3LegDpPred = No ; // UlSweep_NumberOfLegs = 7 ; // UlSweep_Leg01EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg01Rate = 1000000 ; // Hz/s UlSweep_Leg01HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg02EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg02Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg02HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg03EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg03Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg03HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg04EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg04Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg04HoldDur = 180 ; // s UlSweep_Leg05EndFrq = 15000 ; // Hz UlSweep_Leg05Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg05HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg06EndFrq = -15000 ; // Hz UlSweep_Leg06Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg06HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg07EndFrq = 0 ; // Hz UlSweep_Leg07Rate = 1000 ; // Hz/s UlSweep_Leg07HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg08EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg08Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg08HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg09EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg09Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg09HoldDur = 0 ; // s UlSweep_Leg10EndFrq = -1500000 ; // Hz UlSweep_Leg10Rate = 1 ; // Hz/s UlSweep_Leg10HoldDur = 0 ; // s UlSweep_MulStopRate = 1000000 ; // Hz/s FreqUlmCarFrSel = "230MHz" ; // FreqUlmCarFrOffs = 590 ; // Hz FreqSpecInv = No ; // FreqUplkConv = 6938507000 ; // Hz FreqCoherTrs = Yes ; // FreqTR1 = 1 ; // FreqTR2 = 1 ; // FreqDnlkCF = 7168507590 ; // Hz FreqDnlkConv = 7098307000 ; // Hz FreqPnSatTrsType = "Transparent" ; // RgdPolarisation = "Combined" ; // RgdPhEst = 0.00 ; // T RgdPostProc = 1 ; // RgdExpCN0Avail = Yes ; // RgdExpCN0 = 50 ; // dBHz RgdCFrUnc = 100000 ; // Hz RgdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RgdCAcqMode = "FFT2" ; // RgdUseAcq = Yes ; // RgdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RgdCLpOrder = 2 ; // RgdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RgdTLpBw = 1.260 ; // Hz RgdTLPreSt = Yes ; // RgdTLp_ChgDel = "STEP" ; // D1Dur = 72000 ; // s D1SplPer = "1" ; // s D1MaxDs = 3600 ; // D1DSetKind = "CL" ; // D1Source = "RCD" ; // D2Dur = 72000 ; // s D2SplPer = "10" ; // s D2MaxDs = 360 ; // D2DSetKind = "CL" ; // D2Source = "RCD" ; // G1Dur = 72000 ; // s G1SplPer = 1.0 ; // s G1MaxDs = 3600 ; // G1DSetKind = "CL" ; // G1Source = "RCD" ; // G2Dur = 72000 ; // s G2SplPer = 10.0 ; // s G2MaxDs = 360 ; // G2DSetKind = "CL" ; // G2Source = "RCD" ; // MeDur = 72000 ; // s MeSplPer = 60 ; // s MeMaxDs = 60 ; // MeDSetKind = "CL" ; // OLDSetKind = "RS" ; // RgDur = 72000 ; // s RgSplPer = 1 ; // s RgMaxDs = 3600 ; // RgDSetKind = "CL" ; // RgToneF = 1061683.200 ; // Hz RgToneTxModInd = 0.700 ; // rad RgToneRxModInd = 0.2 ; // rad RgToneInteg = 1.0 ; // s RgToneSettl = 1.0 ; // s RgCodeModInd = "High&Low" ; // RgCodeMax = 14 ; // RgCodeInteg = 0.5 ; // s RgCodeRestart = Yes ; // RgCodeRepet = No ; // RgCodeChgTonePeak = Yes ; // RgDualRanging = "no" ; // RgDualSlaveIfms = "None" ; // Epd = 0.00 ; // s EpdDer = 0.000000000 ; // s/s EpdTime = "19700101.000000.000" ; // RgPnSignalType = "PN-T2B-Sine" ; // RgPnExtendedHarm = No ; // RgPnUpLkChipRate = No ; // RgPnUpLkRate_L = 8 ; // RgPnUpLkRate_K = 6 ; // RgPnExplChipRate = 2123366.400 ; // Hz RgPnAcqDurT4b = 1.0 ; // s RgPnAcqDurT2b = 1.0 ; // s RgPnRxInvertedCode = No ; // UCDur = 72000 ; // s UCMaxDs = 3600 ; // UCDSetKind = "Frequency" ; // StationId = "MG11" ; // MissionId = "ROSETTA" ; // SpacecraftId = "ROSE" ; // RcdPolarisation = "X" ; // RcdPhEst = 0.00 ; // T RcdPostProc = 1 ; // RcdExpCN0Avail = Yes ; // RcdExpCN0 = 46 ; // dBHz RcdCFrUnc = 100000 ; // Hz RcdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s RcdCAcqMode = "FFT2" ; // RcdUseAcq = Yes ; // RcdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz RcdCLpOrder = 2 ; // RcdCLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdEnableLowSnrExt = No ; // RcdTLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdTLpOrder = 2 ; // RcdTLpPhEst = "DD" ; // RcdTLp_ChgDel = "STEP" ; // RcdSCLpFreq = 262144.00 ; // Hz RcdSCLpPreSt = Yes ; // RcdSCLpBw = 0.00050 ; // fsr RcdSCLpModInd = 1.10 ; // rad RcdSCLpPhEst = "Decision directed" ; // RcdSCLpAcq = "None" ; // RcdSCLpBitNum = 1 ; // RcdSCLpBitDen = 6 ; // RcdSCLpSqWavSc = Yes ; // RcdSCLpSRateUsed = No ; // RcdSCLpSRate = 43690.67 ; // sps RcdSCLpDecodMode = "NRZ-L" ; // RcdSCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdPolarisation = "X" ; // ScdPhEst = 0.00 ; // T ScdPostProc = 1 ; // ScdExpCN0Avail = Yes ; // ScdExpCN0 = 40 ; // dBHz ScdCFrUnc = 50000 ; // Hz ScdCFrRateUnc = 200 ; // Hz/s ScdCAcqMode = "FFT2" ; // ScdUseAcq = No ; // ScdCLpNoBw = 300.0 ; // Hz ScdCLpOrder = 2 ; // ScdCLpPhEst = "RCD" ; // ScdCLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdEnableLowSnrExt = No ; // ScdTLpBw = 0.00010 ; // fsr ScdTLpOrder = 1 ; // ScdTLpPhEst = "DD" ; // ScdTLp_ChgDel = "STEP" ; // ScdModFormat = "NRZ/PM" ; // ScdModPRate = 1200000 ; // sps ScdModQRate = 100 ; // sps ScdModExpBalAv = No ; // ScdModExpBal = 1.0 ; // dB ScdModIChCoding = "NRZ-L" ; // ScdModQChCoding = "NRZ-L" ; // ScdMchPulse = No ; // ScdMchCosine = No ; // ScdMchExcBw = 50 ; // % GmdPolarisation = "X" ; // GmdPhEst = 0.00 ; // T GmdPostProc = 1 ; // GmdExpCN0Avail = Yes ; // GmdExpCN0 = 75 ; // dBHz GmdCFrUnc = 30000 ; // Hz GmdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s GmdCAcqMode = "Sweep" ; // GmdUseAcq = Yes ; // GmdCLpNoBw = 1000.0 ; // Hz GmdCLpOrder = 2 ; // GmdCLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdEnableLowSnrExt = No ; // GmdTLpBw = 0.00001 ; // fsr GmdTLpOrder = 2 ; // GmdTLpPhEst = "DD" ; // GmdTLp_ChgDel = "STEP" ; // GmdBitRate = 10000000 ; // bit/s GmdModCoding = "NRZ-L swap'd" ; // GmdBTbSelection = "0.25" ; //
// Number SampleTime IntervalCount CarrierPhase Spurious DeltaDelay CarrLoopStatus 1 20160916.120741.000 185365249 2124711.74500 No 0 Locked 2 20160916.120742.000 202865249 2325301.73440 No 7.830867228875e-14 Locked 3 20160916.120743.000 220365249 2525891.72210 No 2.751915306812e-13 Locked 4 20160916.120744.000 237865249 2726481.71360 No 2.070261892656e-13 Locked 5 20160916.120745.000 255365249 2927071.70290 No 2.923098022147e-13 Locked 6 20160916.120746.000 272865249 3127661.69450 No 2.171694876591e-13 Locked 7 20160916.120747.000 290365249 3328251.68420 No 2.745533054871e-13 Locked 8 20160916.120748.000 307865249 3528841.67540 No 2.273128185322e-13 Locked 9 20160916.120749.000 325365249 3729431.66320 No 4.172207362643e-13 Locked 10 20160916.120750.000 342865249 3930021.65290 No 4.746045216127e-13 Locked 11 20160916.120751.000 360365249 4130611.64280 No 5.180384256405e-13 Locked 12 20160916.120752.000 377865249 4331201.63530 No 3.801235477028e-13 Locked 13 20160916.120753.000 395365249 4531791.62620 No 3.538079476882e-13 Locked 14 20160916.120754.000 412865249 4732381.61760 No 2.926175144533e-13 Locked 15 20160916.120755.000 430365249 4932971.60470 No 5.313501142467e-13 Locked 16 20160916.120756.000 447865249 5133561.59390 No 6.236087003358e-13 Locked 17 20160916.120757.000 465365249 5334151.58420 No 6.391427442832e-13 Locked 18 20160916.120758.000 482865249 5534741.57450 No 6.5467685319e-13 Locked 19 20160916.120759.000 500365249 5735331.56700 No 5.16762007732e-13 Locked 20 20160916.120800.000 517865249 5935921.55810 No 4.764964614374e-13 Locked 21 20160916.120801.000 535365249 6136511.54900 No 4.501808614228e-13 Locked 22 20160916.120802.000 552865249 6337101.53620 No 6.819384555966e-13 Locked 23 20160916.120803.000 570365249 6537691.52850 No 5.579734914593e-13 Locked 24 20160916.120804.000 587865249 6738281.51800 No 6.29307190608e-13 Locked 25 20160916.120805.000 605365249 6938871.50930 No 5.750917629927e-13 Locked 26 20160916.120806.000 622865249 7139461.49840 No 6.743252897422e-13 Locked 27 20160916.120807.000 640365249 7340051.48930 No 6.480096897275e-13 Locked 28 20160916.120808.000 657865249 7540641.48140 No 5.379946069109e-13 Locked 29 20160916.120809.000 675365249 7741231.47020 No 6.581529556414e-13 Locked 30 20160916.120810.000 692865249 7941821.46080 No 6.527622425671e-13 Locked 31 20160916.120811.000 710365249 8142411.45230 No 5.845968686718e-13 Locked 32 20160916.120812.000 727865249 8343001.44190 No 6.489556271602e-13 Locked 33 20160916.120813.000 745365249 8543591.43280 No 6.226399621863e-13 Locked 34 20160916.120814.000 762865249 8744181.42430 No 5.544746532503e-13 Locked 35 20160916.120815.000 780365249 8944771.41280 No 6.955579538804e-13 Locked 36 20160916.120816.000 797865249 9145361.40390 No 6.552924075858e-13 Locked 37 20160916.120817.000 815365249 9345951.39450 No 6.499015645929e-13 Locked 38 20160916.120818.000 832865249 9546541.38480 No 6.654356734996e-13 Locked 39 20160916.120819.000 850365249 9747131.37700 No 5.484456500226e-13 Locked 40 20160916.120820.000 867865249 9947721.36660 No 6.128044734704e-13 Locked 41 20160916.120821.000 885365249 10148311.35520 No 7.469127035215e-13 Locked 42 20160916.120822.000 902865249 10348901.34530 No 7.763966937489e-13 Locked 43 20160916.120823.000 920365249 10549491.33530 No 8.128555596773e-13 Locked 44 20160916.120824.000 937865249 10750081.32430 No 9.190640270871e-13 Locked 45 20160916.120825.000 955365249 10950671.31470 No 9.276233252521e-13 Locked 46 20160916.120826.000 972865249 11151261.30740 No 7.757585984735e-13 Locked 47 20160916.120827.000 990365249 11351851.29570 No 9.30791520587e-13 Locked 48 20160916.120828.000 1007865249 11552441.28900 No 7.370771498463e-13 Locked 49 20160916.120829.000 1025365249 11753031.27680 No 9.269851650174e-13 Locked 50 20160916.120830.000 1042865249 11953621.26750 No 9.146192514455e-13 Locked 51 20160916.120831.000 1060365249 12154211.25840 No 8.883037163902e-13 Locked 52 20160916.120832.000 1077865249 12354801.24780 No 9.666124211586e-13 Locked 53 20160916.120833.000 1095365249 12555391.23800 No 9.89121340807e-13 Locked 54 20160916.120834.000 1112865249 12755981.22830 No 1.004655449714e-12 Locked 55 20160916.120835.000 1130365249 12956571.21950 No 9.574149627588e-13 Locked 56 20160916.120836.000 1147865249 13157161.20810 No 1.09152319281e-12 Locked 57 20160916.120837.000 1165365249 13357751.20120 No 9.117587033899e-13 Locked 58 20160916.120838.000 1182865249 13558341.19140 No 9.342676230384e-13 Locked 59 20160916.120839.000 1200365249 13758931.18220 No 9.14927158562e-13 Locked 60 20160916.120840.000 1217865249 13959521.17120 No 1.021135625972e-12 Locked 61 20160916.120841.000 1235365249 14160111.16300 No 9.320452352176e-13 Locked 62 20160916.120842.000 1252865249 14360701.15260 No 9.964040586653e-13 Locked 63 20160916.120843.000 1270365249 14561291.14320 No 9.910132156724e-13 Locked 64 20160916.120844.000 1287865249 14761881.13460 No 9.298228473968e-13 Locked 65 20160916.120845.000 1305365249 14962471.12420 No 9.941816708445e-13 Locked 66 20160916.120846.000 1322865249 15163061.11410 No 1.037615542393e-12 Locked 67 20160916.120847.000 1340365249 15363651.10550 No 9.764251741169e-13 Locked 68 20160916.120848.000 1357865249 15564241.09590 No 9.84984472282e-13 Locked 69 20160916.120849.000 1375365249 15764831.08600 No 1.014468462509e-12 Locked 70 20160916.120850.000 1392865249 15965421.07740 No 9.532778343965e-13 Locked 71 20160916.120851.000 1410365249 16166011.06690 No 1.024611728423e-12 Locked 72 20160916.120852.000 1427865249 16366601.05620 No 1.109895243933e-12 Locked 73 20160916.120853.000 1445365249 16567191.04530 No 1.209128900601e-12 Locked 74 20160916.120854.000 1462865249 16767781.03650 No 1.161888413646e-12 Locked 75 20160916.120855.000 1480365249 16968371.02640 No 1.205322285195e-12 Locked 76 20160916.120856.000 1497865249 17168961.01620 No 1.255731227322e-12 Locked 77 20160916.120857.000 1515365249 17369551.01020 No 1.013191882203e-12 Locked 78 20160916.120858.000 1532865249 17570140.99930 No 1.112425538871e-12 Locked 79 20160916.120859.000 1550365249 17770730.98940 No 1.141909529098e-12 Locked 80 20160916.120900.000 1567865249 17971320.97990 No 1.143493756684e-12 Locked 81 20160916.120901.000 1585365249 18171910.97110 No 1.096253269729e-12 Locked 82 20160916.120902.000 1602865249 18372500.96230 No 1.049012782774e-12 Locked 83 20160916.120903.000 1620365249 18573090.95070 No 1.197070894146e-12 Locked 84 20160916.120904.000 1637865249 18773680.94330 No 1.052180978109e-12 Locked 85 20160916.120905.000 1655365249 18974270.93280 No 1.123514872136e-12 Locked 86 20160916.120906.000 1672865249 19174860.92320 No 1.132073910463e-12 Locked 87 20160916.120907.000 1690365249 19375450.91370 No 1.13365813805e-12 Locked 88 20160916.120908.000 1707865249 19576040.90280 No 1.23289153488e-12 Locked 89 20160916.120909.000 1725365249 19776630.89220 No 1.311200239649e-12 Locked 90 20160916.120910.000 1742865249 19977220.88390 No 1.229084919473e-12 Locked 91 20160916.120911.000 1760365249 20177810.87450 No 1.223694336318e-12 Locked 92 20160916.120912.000 1777865249 20378400.86430 No 1.274103018608e-12 Locked 93 20160916.120913.000 1795365249 20578990.85550 No 1.226862531653e-12 Locked 94 20160916.120914.000 1812865249 20779580.84660 No 1.186597115277e-12 Locked 95 20160916.120915.000 1830365249 20980170.83540 No 1.306755464007e-12 Locked 96 20160916.120916.000 1847865249 21180760.82670 No 1.25254016631e-12 Locked 97 20160916.120917.000 1865365249 21381350.81610 No 1.330848611242e-12 Locked 98 20160916.120918.000 1882865249 21581940.80490 No 1.451006959972e-12 Locked 99 20160916.120919.000 1900365249 21782530.79630 No 1.389816591696e-12 Locked 100 20160916.120920.000 1917865249 21983120.78440 No 1.558799654968e-12 Locked 101 20160916.120921.000 1935365249 22183710.77620 No 1.469709524051e-12 Locked 102 20160916.120922.000 1952865249 22384300.76500 No 1.589867872781e-12 Locked 103 20160916.120923.000 1970365249 22584890.75670 No 1.507752552606e-12 Locked 104 20160916.120924.000 1987865249 22785480.74730 No 1.50236196945e-12 Locked 105 20160916.120925.000 2005365249 22986070.73800 No 1.489996055879e-12 Locked 106 20160916.120926.000 2022865249 23186660.72900 No 1.456705710082e-12 Locked 107 20160916.120927.000 2040365249 23387250.71950 No 1.45828967783e-12 Locked 108 20160916.120928.000 2057865249 23587840.71010 No 1.452899094675e-12 Locked 109 20160916.120929.000 2075365249 23788430.70150 No 1.391708726399e-12 Locked 110 20160916.120930.000 2092865249 23989020.69120 No 1.449092479268e-12 Locked 111 20160916.120931.000 2110365249 24189610.68320 No 1.346052207193e-12 Locked 112 20160916.120932.000 2127865249 24390200.67380 No 1.340661624037e-12 Locked 113 20160916.120933.000 2145365249 24590790.66240 No 1.474769854088e-12 Locked 114 20160916.120934.000 2162865249 24791380.65400 No 1.399629604492e-12 Locked 115 20160916.120935.000 2180365249 24991970.64420 No 1.42213852414e-12 Locked 116 20160916.120936.000 2197865249 25192560.63370 No 1.493472418167e-12 Locked 117 20160916.120937.000 2215365249 25393150.62520 No 1.425306979313e-12 Locked 118 20160916.120938.000 2232865249 25593740.61610 No 1.398991444257e-12 Locked 119 20160916.120939.000 2250365249 25794330.60570 No 1.463350007868e-12 Locked 120 20160916.120940.000 2267865249 25994920.59800 No 1.339385043731e-12 Locked 121 20160916.120941.000 2285365249 26195510.59030 No 1.215420079593e-12 Locked 122 20160916.120942.000 2302865249 26396100.58050 No 1.237929259079e-12 Locked 123 20160916.120943.000 2320365249 26596690.56980 No 1.323212774589e-12 Locked 124 20160916.120944.000 2337865249 26797280.56000 No 1.345721954075e-12 Locked 125 20160916.120945.000 2355365249 26997870.55090 No 1.319406159182e-12 Locked 126 20160916.120946.000 2372865249 27198460.53980 No 1.432589697171e-12 Locked 127 20160916.120947.000 2390365249 27399050.52960 No 1.482998639298e-12 Locked 128 20160916.120948.000 2407865249 27599640.52070 No 1.442732963085e-12 Locked 129 20160916.120949.000 2425365249 27800230.51170 No 1.40944235745e-12 Locked 130 20160916.120950.000 2442865249 28000820.50080 No 1.508676014118e-12 Locked 131 20160916.120951.000 2460365249 28201410.49380 No 1.33588633544e-12 Locked 132 20160916.120952.000 2477865249 28402000.48250 No 1.463019494912e-12 Locked 133 20160916.120953.000 2495365249 28602590.47320 No 1.450653841178e-12 Locked 134 20160916.120954.000 2512865249 28803180.46260 No 1.528962545946e-12 Locked 135 20160916.120955.000 2530365249 29003770.45320 No 1.523571702953e-12 Locked 136 20160916.120956.000 2547865249 29204360.44440 No 1.476331215998e-12 Locked 137 20160916.120957.000 2565365249 29404950.43610 No 1.39421615566e-12 Locked 138 20160916.120958.000 2582865249 29605540.42550 No 1.472524600591e-12 Locked 139 20160916.120959.000 2600365249 29806130.41590 No 1.481083898756e-12 Locked 140 20160916.121000.000 2617865249 30006720.40510 No 1.573342484845e-12 Locked 141 20160916.121001.000 2635365249 30207310.39550 No 1.581901523173e-12 Locked 142 20160916.121002.000 2652865249 30407900.38670 No 1.534661036218e-12 Locked 143 20160916.121003.000 2670365249 30608490.37620 No 1.605994670408e-12 Locked 144 20160916.121004.000 2687865249 30809080.36810 No 1.509929728749e-12 Locked 145 20160916.121005.000 2705365249 31009670.35670 No 1.6440379588e-12 Locked 146 20160916.121006.000 2722865249 31210260.34820 No 1.575872519946e-12 Locked 147 20160916.121007.000 2740365249 31410850.33940 No 1.528632032991e-12 Locked 148 20160916.121008.000 2757865249 31611440.33110 No 1.446516972653e-12 Locked 149 20160916.121009.000 2775365249 31812030.32140 No 1.462050821722e-12 Locked 150 20160916.121010.000 2792865249 32012620.31290 No 1.393885642705e-12 Locked 151 20160916.121011.000 2810365249 32213210.30060 No 1.590768468618e-12 Locked